Vil ha garantier for å drifte Corvera-flyplassen

Selskapene som ønsker å drifte Corvera-flyplassen krever en garanti om at flyplassen i San Javier stenger.

Spaniaavisen

Publisert 14. september 2015 06:20

MURCIA

Regionsmyndighetene forbereder en anbudsrunde og beskjeden fra de interesserte selskapene er at de ønsker denne garantien før de vil delta i anbudsrunden, skriver La Opinion.

Francisco Bernabé fra Utviklingsdepartementet i regionen mener stengingen av San Javier-flyplassen er sikret etter samtaler mellom statsminister Rajoy og regionspresident Pedro Antonio Sánchez i begynnelsen av denne måneden.

Det gjenstår riktignok å formalisere avtalen, innrømmer Bernabé.

Regionsmyndighetene har ventet på en slik garanti fra sentrale myndigeter siden 2011, da ble det undertegnet en intensjonsavtale som ikke er gjennomført.

Den nye flyplassen i Murcia har stått ferdig i flere år, men er ikke tatt i bruk.

Mer om den nye flyplassen finner du her.