Vil ha flere 30-soner

Ønsker å trygge motorsyklister og fotgjengere. 

Spaniaavisen

Publisert 23. oktober 2009 07:18

COSTA BLANCA

Trafikkmyndighetene (DGT) har planer om å signere en avtale med den spanske føderasjonen av byer og provinser. Hensikten med avtalen er å forhindre trafikkulykker i tettbebygde områder.

Hovedsaken vil være å redusere farten til 30 km i time i flere boligområder. Fartsgrensen vil med dette omfatte rundt 80 prosent av visse utbyggingsområder.

Veisikkerheten er mye høyere prioritert ved utbygging av motorveier klasse A. Derfor trengs nå et tiltak for å gjøre noe på de mindre veiene.

DGT håper at lokale myndigheter vil være med på dette, og sikre de mest sårbare trafikkantene, nemlig fotgjengere og motorsyklister. Først og fremst vil dette skje gjennom flere forhøyede fotgjengeroverganger.

Ekspert på trafikkulykker, Andrés Monzón, påpeker at sjansene for å overleve en ulykke der farten er 30 km per time er mye større. Faktisk er det langt større mulighet for å unngå en ulykke i det hele tatt med den farten.

– Sjåfører trenger en påminnelse om at gatene er for alle mennesker, og spesielt fotgjengere. Bilistene er nederst på denne prioriteringslisten, sier Monzón.