Vil ha byggeforbud inntil 500 meter fra stranden

Ombudsmann krever slutt på raseringen av Spanias kystlinje.

Spaniaavisen

Publisert 11. november 2009 12:05

Ombudsmann José Chamizo i Andalucía har utarbeidet et forslag om at det ikke skal være lov å bygge nærmere enn 500 meter fra stranden.

Han innrømmer at forslaget er ekstremt restriktivt, men at det må til for å stoppe ødeleggelsene av kystlinja på solkysten.

Rapporten han har utarbeidet peker på uheldig utbygging ved kysten på land som ikke er bebyggelig. Ved å stramme inn byggeforskriftene, vil kriminalitet knyttet til ulovlig bygging bli enklere å avdekke.

Han ber om at administrasjonen følger opp planverket POTA som ble vedtatt i 2006. Dette innebærer riving av ulovlig bygde eiendommer.