Arkivet

Vil gjeninnføre bompenger på spanske motorveier


COSTA BLANCA

Et år og noen måneder etter at regjeringen liberaliserte AP-7 og innkreving av bompenger ble stanset, tenker Spanias regjering på nytt at motorveier skal finansieres av bompenger.

På denne måten kan veisystemet i Spania gjennomgå viktige endringer med et tiltak som er nær den dominerende modellen i Europa.

Faktisk har ledelsen forpliktet seg til Brüssel om å søke en bærekraftig finansieringsmodell for motorvei- og motorveinettet.

Regjeringen jobber nå med å utarbeide nye systemløsninger. Det man vurderer er en fri bruksmodell for transportører, busser og de som benytter motorveiene for å komme seg til og fra jobb. Denne gruppen skal fortsatt slippe å betale bompenger.

Forslaget fra regjeringen skaper politisk debatt og det gjenstår å se hva den endelig beslutningen blir. 

Det skal bemerkes at motorveinettet på slutten av 2019 hadde et underskudd på 7500 millioner euro.

Les mer om:

Nyheter