Vil bygge gang- og sykkelveier i Alfaz del Pi

Ber provinsmyndighetene om å bli med på spleiselag.

Spaniaavisen

Publisert 2. juni 2013 06:45

ALFAZ DEL PI

Kommunen er beredt til å bruke 70.000 euro selv på å få bygge gang- og sykelveiene og har nå søkt om en like stor sum fra provinsmyndighetene.

Dermed skal det brukes 140.000 euro, over en million kroner, på å gjøre det enklere for de myke trafikkantene i Alfaz.

Kommunen ser for seg å bygge gang- og sykkelveier blant annet gjennom områder som fortsatt ikke er utbygd.

Seks slike prosjekter på til sammen to millioner kvadratmeter, blir nevnt som områder hvor det er greit å beholde den grønne profilen som gang- og sykkelveiene representerer.