Venter stort jordskjelv i Spania

Geologer advarer.

Spaniaavisen

Publisert 2. mars 2011 10:53

MADRID

Presidenten i den spanske geologiske forening, Luiz Suarez, advarer mot at Spania snart kan vente seg et nytt kraftig jordskjelv hvis man regner etter de siste stores regelmessige ankomster igjennom historien.

Det siste store jordskjelvet rammet Arenas del Rey (Granada). Det målte 6,7 på Richters skala. Her gikk 900 personer med, mens 2000 bla skadd og over 1000 boliger ble ødelagt.

Geologene har ingen mulighet til å være presis i sine anslag. Men historien viser at store jordskjelv rammer Spania cirka hvert 70. år.

Områdene med størst risiko for jordskjelv er Murcia og Andalucia. Årsaken til skjelvene er at Afrika og Europa er i bevegelse. Når trykket blir større enn sprekken mellom de to kontinentenes svakeste punkt, vil sprekken plutselig gi etter, og fjellet på hver side av sprekken vil "sprette" til en ny stilling der trykket er mer eller mindre utløst. Denne bevegelsen er et jordskjelv.

PS! Sør i Spania måles det jordskjelv nesten hver dag, men svært få når opp til 4 på Richters skala.