Ventelister for å få plass på de norske skolene på Costa Blanca

Må si nei til elever.

Spaniaavisen

Publisert 14. mars 2014 10:05

TORREVIEJA/ALFAZ DEL PI

De norske skolene på Costa Blanca melder om stor søkermasse og ventelister både på grunnskolen og i videregående skole.

Søkermassen til de norske skolene på Costa Blanca er økende. Flere nordmenn ønsker å bo i området i kortere eller lengere perioder og det merker skolene med en økende interesse.

Rektor Knut Lithell på Den norske skolen Costa Blanca i Alfaz del Pi sier det er større pågang en noensinne.

Les også: Umiddelbar suksess for yrkesmesse på norsk skole

– Det er flere søkere enn i fjor og spesielt til alle trinn i grunnskolen, men også til videregående. Vi hadde stor pågang i fjor med ventelister, men i år merker vi at interessen har økt ytterligere. Av de totalt 205 plassene i grunnskolen ønsker 155 å fortsette. Tidligere elever kommer automatisk inn og de resterende plassene fylles opp fortløpende. Til videregående må også eksisterende elever søke. De vurderes da etter karakter, sier Lithell.

Han velger å tro at den økende interessen skjer fordi skolen har et godt tilbud, men sier at også markedsføringen har en betydning samt at det blir flere og flere nordmenn som blir kjent med Spania og ønsker å oppholde seg i kortere og lengre perioder her.

Finn hjelp i vår bransjeguide her

– Folk har blitt mer fleksible. I motsetning til for 10 år siden merkes det at flere jobber når de kommer hit. Det er mange innenfor oljebransjen som benytter seg av denne muligheten. Det et positivt at det ikke er så mye utskiftninger som tidligere og at de oppholder seg her over lengre tid. Det samme gjelder også for lærerne på skolen.

Rektor Lill Bakklund Strømsnes ved Den norske skolen i Albir merker også økende pågang og at lærere og elever ønsker lengre opphold. Skolen har 60 elever fra 1. – 10 klasse. For kommende skole er det kun 18 ledige plasser.

– Vi har totalt 60 elever av disse er det kun 18 ledige plasser og til de har vi 90 søkere. De siste tre årene har interessen vært økende og vi har ikke hatt problemer med å fylle opp plassene. Vi har ikke søkt etter nye lærere i år. De vi har ønsker å fortsette og det er flott for oss. Det gir oss stabilitet som er bra for både lærere og elever, sier Lill Bakklund Strømsnes.

Les også: Håper på 50 medlemmer i nytt Høyre-lag nord på Costa Blanca

Rektor Signy Munkeby ved Den Norske Skolen i Rojales sier til Vikingposten at de hadde rundt 100 søkere i grunnskolen da de startet første inntaket i februar, og etter den tid har søknadene fortsatt å strømme på.
– Vi har hatt oversøking i mange år, men det ser ut til at vi dette året kommer til å toppe tidligere rekorder. Det er spesielt i grunnskolen vi har stor oversøking, men vi har økte søkertall også på videregående. Vi er i gang med andre inntaksrunde på grunnskolen etter at vi fikk utvidet elevtallet. Hvor mange som blir stående igjen på venteliste når inntaket er over, har vi ikke oversikt over per i dag, men det kommer nok dessverre til å være mange vi må si nei til, sier Munkeby.

Rektor Munkeby sier det er veldig få elever som slutter og at de i flere år har hatt veldig få plasser de kan dele ut til nye søkere. I år hadde de bare 13 ledige plasser når inntaket startet i februar.

– Heldigvis så fikk vi svar på vår søknad til Utdanningsdirektoratet i forrige uke, slik at vi nå har fått godkjenning for 35 flere elever fra 1.-10.klasse, sier Munkeby.

Den Norske Skolen i Rojales kan i kommende skoleår også tilby flere plasser i videregående skole etter at det nye bygget ble ferdig i sommer. Munkeby sier det passer bra at de nå har flere søkere til videregående og understreker at de fortsatt har ledige plasser.