Varsler krisepakke for de minste bedriftene

Regjeringen lover 3 milliarder til bedrifter som ikke sier opp arbeidstakere.

Spaniaavisen

Publisert 8. februar 2009 09:28

MADRID

Regjeringen offentliggjorde fredag en ny pakke til hjelp for små og mellomstore bedrifter (SMB). 3 milliarder euro stilles nå til disposisjon i form av lån til disse bedriftene. Visestatsminister María Teresa Fernández de la Vega sier regjeringen også vil utvide muligheten for å utsette tilbakebetaling av lån som arbeidsledige har, med tre år.

For å hjelpe små og mellomstore bedrifter vil sosialistregjeringen gjøre det enklere for dem å låne fra det statlige kredittinstituttet, og åpner for å utsette tilbakebetalingen med fem år. Denne pakken kommer i forlengelsen av den allerede 33 milliarder store krisepakken fra regjeringen Zapatero.

Les også: Fryser lønnen til 300 banksjefer

SMB, som er selve motoren for sysselsettingen i landet, har klaget sin nød om at manglende kreditt gjør det vanskelig å overleve krisen. Dette var da også et tema da Zapatero forrige mandag møtte de største bankene. Der bønnfalt han banksjefene om å få i gang utlånene.

Les også: Zapatero ber bankene trå til

Arbeidsledigheten økte med 198.838 i januar. Til sammen teller nå ledige 3,33 millioner, hvilket er den høyeste ledigheten på 11 år. Ledigheten har økt med 47,12 prosent de siste 12 månedene. Immigranter kommer dårligst ut, med en økning på hele 86 prosent.