Arkivet

Vaksinepass kan gjøre det mulig å reise igjen


TORREVIEJA/OSLO

– Vaksinesertifikat er til diskusjon i flere land i EU og i WHO. Det jobbes med å lage en felles mal for hva som skal inn i dette sertifikatet. Det vil bli opp til hvert enkelt land å vurdere hvordan et slikt sertifikat kan brukes. Det har ikke Norge tatt stilling til, men vi i FHI følger med på arbeidet i dialog med Helse- og omsorgsdepartementet, sier avdelingsdirektør Karianne Johansen til Vikingposten.

Norge har i dag et vaksinekort på helsenorge.no. På vaksinetjenesten på helsenorge.no finner du opplysninger om hvilke sykdommer du er vaksinert mot og når vaksinen er satt. Har du barn under 16 år, kan du også se deres vaksiner. Du kan skrive ut vaksinasjonskort på norsk og engelsk. Når corona-vaksinen er tatt, vil det bli enklere å bevege seg over landegrenser med et slikt bevis.

– Vi håper at vaksinen sammen med alle andre smitteverntiltak vil gjøre at smittepresset i Norge og i Europa igjen går ned, og at blant annet reiserestriksjoner kan oppheves. Når dette kan skje er det vanskelig å spå om i dag, sier fagdirektør Frode Forland.

Det er ikke forbudt å reise til Spania nå, men det er en oppfordring fra UD om å unngå unødvendige reiser. 

– Om man reiser til Spania må man i karantene når man kommer tilbake til Norge. Det vil være smittetrykket i Norge og i andre land i Europa, inkludert Spania, som vil avgjøre når en mer generell åpning av grensene for reising kan skje. Vi vurderer smittetallene og andel positive tester for alle land i EU/ EØS området hver uke. Informasjonen om røde og gule land ligger ute i form av kart på våre og regjeringens hjemmesider, sier Forland.