Utvidelsen av N-332 forbi Torrevieja ikke ferdig før om fire år

Kan bli dyrere enn beregnet.

Spaniaavisen

Publisert 2. oktober 2014 20:59

TORREVIEJA

Som Spaniaavisen meldte allerede onsdag er det satt av penger på neste års statsbudsjett til prosjektet med å utvide den sterkt trafikkerte nasjonalveien N-332 forbi Torrevieja.

Regjeringen regner med at utvidelsen vil koste 15 millioner euro totalt. Men i det regnestykket har man ikke tatt med utgiftene til avløp for å unngå oversvømmelser. Det kan komme til å øke prisen med ytterligere 15 millioner.

I statsbudsjettet legges det opp til å bruke fem millioner i 2016, det samme i 2017 og fire millioner i 2018. 

Det betyr at vi må vente minst til 2018 før det blir to filer i hver retning på hovedfartsåren til og fra og forbi Torrevieja.

Den investeringen i veinettet de fleste kanskje vil merke noe til neste år er den som koster minst. 

Det skal brukes i overkant av 400.000 euro til en utbedring av avkjørselen fra CV-95 ved sykehuset og avsaltingsanlegget.