Utlendinger rammes av skiltkaos i Orihuela og Orihuela Costa

Over 16.000 gateskilt mangler - lager krøll for politi, ambulanse, postvesen og folk som skal finne frem.

Spaniaavisen

Publisert 8. januar 2014 10:17

ORIHUELA

Ifølge opplysninger som ble kjent sist uke mangler mer enn 16.500 gateskilt i I Orihuela kommune. Av disse er 1709 gatenavn og 14.703 er husnummer.

Dette gjør det ikke bare vanskelig for nødutrykninger, postvesen eller venner som prøver å finne fram. Ifølge byråd Victor Ruiz er dette også en potensiell krenkelse av valgloven.

Det bor mange utlendinger i områder med manglende skilting og som risikerer at de ikke mottar opplysninger om stemmegivning ved valg.

Har du opplevd problemer med dette? Ta kontakt med vår reporter her

I løpet av sommeren i fjor var kommunen ferdig med opptellingen av gatenavn, og forberedte en gjennomgang av skiltingen. 

Byråden sier at det ikke har vært en skikkelig gjennomgang siden 1996. I 2007 rettet partiet for Orihuela Costa CLARO søkys på saken. Partiet anklaget kommunen for krenkelser av utenlandske velgeres rettigheter.

Det nasjonale statistikkinstituttet i Spania ba kommunen ved ansvarlig byråd David Costa (PP) om å rette opp dette.

– Men ingen gjorde noe med det, sier Victor Ruiz i en pressemelding.

Kommunen har nå forberedt en anbudskontrakt på fire år for vedlikehold, oppdatering og fornying av gatenavn. 

Arbeidet vil starte på kysten, i Orihuela Costa og visse omliggende landsbyer som Torremendo hvor det bor mange utlendinger. Disse områdene gis nå prioritet framfor resten av kommunen.

I enkelte områder vil det bli skilting i punktskrift for å hjelpe synshemmede. Kontrakten har et budsjett på nesten 500.000 euro.