Utlendinger må betale for spanske helsetjenester

Valencia-regionen krever nå en månedlig sum for at utlendinger skal benytte det offentlige helsevesenet.

Spaniaavisen

Publisert 22. mars 2010 07:37

VALENCIA

Gjelder først og fremst utenlandske pensjonister som har meldt utflytting til Spania. Utlendinger, som jobber og betaler sin seguros sociales, er ikke berørt av dette. Tiltaket er sannsynligvis innført for å skaffe mer penger inn i en slunken statskasse.

Har du blitt berørt av denne ordningen – ta kontakt med vår journalist her

Spesielt britene i Spania raser mot denne nye avgiften. De har etablert en egen organisasjon, Puma 22, som skal jobbe mot myndighetene i både Spania og Storbritannia, for å få fjernet den månedlige avgiften i helsevesenet.

Puma 22 sier alle EU-borgere har krav på gratis helsetjenester i alle EU-land. Organisasjonen truer med å ”markedsføre” denne nye avgiften til alle briter i hjemlandet, slik at turismen i Spania taper mer penger enn det man får inn i helseavgiftene.