Utlendinger involvert i 14 % av dødsulykkene

Feriemodus og alkoholinntak er hovedårsaken.

Spaniaavisen

Publisert 24. februar 2009 17:49

MADRID

I løpet av de siste fire årene har utlendinger vært innblandet i 14 prosent av dødsulykkene på spanske veier. Dette dreier seg om både fastboende og ferierende. Majoriteten av dødsofrene kommer fra Romania, Marokko og Equador.

Les også: Kjørelys-påbud kan hindre 225 dødsulykker

Om sommeren er en økende andel turister fra nordlige deler av Europa innblandet i dødsulykker. De fleste er britiske, og spanske myndigheter ser på disse som en høyrisikogruppe. Dette skyldes kombinasjonen av feriefølelse, alkohol og at de her må kjøre på andre siden av veien.

I 2007 døde 25 briter på spanske veier, de fleste av dem i sommermånedene.