Utbedrer parkering og adkomstvei til fyret i Albir

Arbeidene som vil koste 275 000 euro starter senere denne måneden.

Spaniaavisen

Publisert 5. juni 2014 07:50

ALFAZ DEL PI

Oppkjørsveien og parkeringsplassen ved inngangen til naturparken Serra Gelada utbedres og utvides.

Det vil nå bli 70 parkeringsplasser og offentlige toaletter som i dag mangler.

Området rundt parken vil bli asfaltert og utstyrt med møbler, mens turistinformasjonen pusses opp og bygges ut. 

Arbeidene som starter i slutten en denne måneden, er planlagt å ta en og en halv måned.