Underskriftskampanje for å fjerne bompenger ved La Zenia

Innbyggerne i La Zenia samler inn underskrifter for å fjerne bompengene på AP-7.

Spaniaavisen

Publisert 7. februar 2014 11:47

ORIHUELA COSTA

Innbyggerne i La Zenia (Orihuela Costa) leverte denne uken et brev til el Ministerio de Fomento hvor de ba om å få fjernet bompengene på motorveien AP-7 som passerer gjennom urbanisasjonen.

De tror dette vil være den beste løsningen for å redusere trafikkproblemer på traséen langs kysten.

Får å redusere trafikkproblemene ønsket la Unidad de Carreteras del Estado i Alicante å stenge to gater i La Zenia, men på grunn av protester fra innbyggerne og Orihuela kommune ble ikke gatene stengt. 

De kjemper nå for å få fjernet bompengene på AP-7, som de mener er den idielle løsningen for å minske trafikkproblemene og øke trafikksikkerheten. 

Det er til nå samlet inn over 500 underskrifter og innbyggerne får full støtte av kommunen.