Ulovlige hus må installere septiktank

Kommunen vil godkjenne 1200 hus hvis eierne ordner med kloakken. 

Spaniaavisen

Publisert 3. juli 2009 07:07

CATRAL

Kommunen har sagt at 1200 eiendommer som angivelig skal ha vært bygget uten tillatelse, vil bli godkjent når de har fått på plass septiktank.

Opprinnelig var planen å koble alle husene på kloakkanlegget, men kostnadene og utseendet på tomtene gjør at det ikke er gjennomførbart, i følge myndighetene i Catral.

200 av husene kan knyttes opp til kloakken, men de resterende 1000 må ha septiktank. Disse må i sin tur også godkjennes av den lokale vannforsyningsavdelingen. Kostnadene må huseierne selv bære.

Slik situasjonen er nå, produserer de 1200 husene nesten 1,1 million liter spillvann per dag. Dette utgjør en alvorlig trussel for miljøet.

Tilbudet om å få på plass septiktank er kanskje tross alt bedre for huseierne enn å måtte rive husene. Det var alternativet før dette forslaget kom på bordet.