Ulovlig bordell raidet

To personer pågrepet.

Spaniaavisen

Publisert 24. juni 2014 05:08

SAN JAVIER

Etter en tid med bråk og uro fra et lokale i San Javier (Murcia) fikk hovedkvarteret for Nasjonalpolitet i Murca mistanke om ulovlig bordellvirksomhet.

Etter noe tids spaning og etterforskning ble mistankene styrket og man hadde grunn til å tro at de prostituerte kom fra Columbia og Brasil. Spesialenheten mot organisert ulovlig innvandring (UCRIF) ble kontaktet og sammen med lokalpolitiet i San Javier bisto de Nasjonalpolitet.

Også en sosialarbeider fra en hjelpeorganisajon for prostituerte (AFRAMP) bisto politiet i ransakelsen av lokalene.

Politiet mener å ha avslørt at to brasilenere, en kvinne på 41 år og en mann på 21, står bak den ulovlige bordelldriften.