Uførepensjonister slipper skatt - både i Norge og Spania

...men de må dokumentere for spanske helsemyndigheter at de er uføre i Spania.

Spaniaavisen

Publisert 17. desember 2009 17:01

COSTA BLANCA/OSLO

Finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap) bekrefter at norske uførepensjonister bosatt i Spania, skal behandles likt med spanske uførepensjonister.

Fremskrittspartiets stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde har skrevet flere brev til finansministeren i denne saken, og i siste brev påpekte han at norske uførepensjonister bosatt i Spania, skal behandles etter spansk lov. Ifølge Tybring-Gjedde kommer dette krystallklart frem i skatteavtalen.

I sitt svar til til Frp-representanten skriver finansminister Sigbjørn Johnsen:
"Skatteavtalens løsning innebærer at beskatningen av norske uførepensjonister og andre pensjonister bosatt i Spania skjer etter spanske regler. Dette kan sies å innebære en skattemessig likebehandling med spanske uførepensjonister. Forutsetningen er at norsk uførepensjon skattlegges på samme måte som spansk uførepensjon etter spanske regler. Om inntekten er skattefri i Spania på grunnlag av personlige lettelser og fribeløp er uten betydning for skattefritaket i Norge."

Stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde (Frp) er fornøyd med jobben han har gjort for nordmenn i Spania.

– Jeg ser helt klart på det korte svaret fra finansminister Sigbjørn Johnsen at de har oppdaget et hull i skatteavtalen her. Nye retningslinjer fra den rød/grønne regjeringen angående kildeskatten gjelder ikke for uførepensjonister. Norske uførepensjonister bosatt i Spania skal behandles etter spanske regler. Men jeg synes likevel det er rart når minstepensjonister må betale skatt, mens uførepensjonister slipper unna, sier Christian Tybring-Gjedde til spaniaavisen.no.