UD legger ned generalkonsulatet i Alicante

Endres neste år.

Spaniaavisen

Publisert 18. oktober 2011 08:34

ALICANTE

Samtidig som dagens generalkonsulat i Alicante blir avviklet i 2012, styrkes ambassaden i Madrid med en stilling.

– Vedkommende vil regelmessig reise til flere områder hvor det er mange fastboende nordmenn for å yte konsulær bistand sammen med vårt nettverk av 14 honorære konsulater. UD vil gjennom praktiske og tekniske løsninger legge til rette for at nordmenn i Spania fortsatt får god service fra utenrikstjenesten, opplyser Utenriksdepartementet.

Utenriksdepartementet fortsetter omstillingen av det norske diplomatiske nærværet i utlandet. Målet er å styrke Norges tilstedeværelse i nye vekstområder i verden, og å bruke departementets ressurser mest mulig effektivt.

Generalkonsulatet i Alicante ble åpnet i januar 2009. 
Lokaliseringen ble valgt fordi den store konsentrasjonen av nordmenn i områdene rundt Benidorm og Torrevieja lettere skulle nå generalkonsulatet på relativt kort tid.

Fem nordmenn er ansatt ved konsulatet i Alicante, med generalkonsul Eva Rygh i spissen: Gro Dick, Eva P. Syversen, Bjørg Ida Marie Svedbergh og Kjell Gunnar Bøe.