Uaktuelt med trafikklys på N-332

I Orihuela Costa.

Spaniaavisen

Publisert 30. april 2013 06:28

ORIHUELA COSTA

Ordføreren i Orihuela Costa sier de ikke vil sette opp trafikklys på N-332. Dette gjorde han rede for mandag i et møte med ledelsen av myndighetene i Alicante-provinsen.

Trafikklys var et ønske som ville gjøre det enklere for gående og syklende å krysse den trafikkerte veien.

I og med at veien ikke går gjennom noen bysentra vil ikke ordføreren og kommuneledelsen ha trafikklys for fotgjengere på veien.

Eneste måten å få dette til på er å gjøre veien om til en regional vei, slik at det er myndighetene i Valencia som avgjør spørsmålet. De tillater trafikklys på slike veier.