Tusen utlendinger marsjerte i boligprotest video

Utlendingene er i harnisk over at regionale myndigheter i Andalucia vil straffe dem for ulovlige boliger som er bygd.

Spaniaavisen

Publisert 17. mars 2010 18:43

ANDALUCIA

Man regner med at så mye som 50.000 boliger i Malaga-provinsen er bygd ulovlig, og at det totalt i Andalucia er snakk om hundre tusen ulovlige boliger. Nå krever utlendingene som eier disse boligene, at man stiller de riktige folkene for retten, og krever at de ordner opp enten med ny bolig eller økonomisk ovenfor myndighetene.

De som bør ha ansvaret er meglere, politikere, advokater og notarer.

Nå har de regionale myndighetene i Andalucia gått ut og sagt at utlendingene må være tålmodige. De mener loven, som krever alle ulovlig bygde boliger revet, ikke er endelig.

Samtidig har de samme myndighetene gitt helt andre signaler til journalister. Der sier de at boligeierne må belage seg på å betale en kompensasjon hvis de vil beholde boligene.

 Se video under.