- Trues med straff av byråd i sykehjemssaken

Erling Folkvord (Rødt) reagerer: Avsløringene kan være ubehagelige.

Spaniaavisen

Publisert 10. januar 2010 11:22

ALTEA/OSLO

– Byråd Bord Folke Fredriksen (H) truer med ”bøter eller fengsel inntil seks måneder” for bystyremedlemmer som gjør at andre får greie på visse funn gjort av PricewaterhouseCoopers i deres granskning av saken. Funnene gjelder ting som er ubehagelige for byrådet sine spanske venner, sier Erling Folkvord til spaniaavisen.no.

Les også: Har bestemt seg for å granske

Før jul kom granskningsrapporten fra PwC i den såkalte Altea-saken. Oslo kommunes sykehjemsprosjekt, som kostet 25 millioner, og ble skrinlagt uten en spade ble satt i jorden. Denne rapporten har ifølge Folkvord en svært begrenset verdi fordi byrådet ba PwC ha hovedfokus på Omsorgsbygg. Byrådene sitt ansvar skulle ikke granskes.

– Byrådet i Oslo prøver nå å redde byråd Sylvi Listhaug (Frp) unna ansvaret i Altea-saken. Byrådet har til nå brukt 25 millioner kroner på sykehjemsprosjektet, og alt de sitter igjen med er en 11 mål stor tomt der man i beste fall kan dyrke appelsiner. Listhaug har vært byråd for eldre og sosiale tjenester siden 2006, og svært sentral i prosjektet, sier Folkvord.

Les også: – Visste de måtte betale svarte penger for Altea-prosjektet

Han har fått tilgang til det som er slettet og holdt unna offentligheten i rapporten fra PwC. Han mener det går klart fem i rapporten hva PwC kaller ”vennskapskorrupsjon”.

– PwC-rapporten tyder på at den såkalte ”vennskapskorrupsjonen” er en del av byråd Sylvi Listhaugs Spania-prosjekt. Hun bør forklare hvorfor de nå truer med inntil seks års fengsel for dem som sørger for at befolkningen får vite om dette, sier Folkvord.

Les også: Slipper for billig unna Altea-skandalen

Ifølge Rødts profilerte politiker gjelder det som er hemmeligholdt:

♦ En vennskapsrelasjon mellom den ene tomteselgeren og Madrid-advokaten hun gikk til i juni 2005 for å ”ordne” tomtesalget.

♦ Navnene på de to advokatene som krevde et irregulært honorar på 1,1 millioner kroner for å ”ordne” tomtekjøpet og dessuten krevde at Oslo kommune skulle holde dette hemmelig ovenfor de andre selgerne.

♦ Den ene av disse advokatene engasjerte en personlig kjenning til å være offisiell eiendomsmegler i saken.

♦ En opplysning fra byråd Sylvi Listhaug sin rådgiver. Han fortalte PwC at han tidlig oppfattet den håndplukkede norske tilretteleggeren i Spania som en upålitelig person.