Tror temperaturen i Spania vil øke 5-8 grader

Rammes hardt av klimaendringene.

Spaniaavisen

Publisert 2. oktober 2013 08:05

MADRID

Klimaendringene forsterkes og Spania må forberede seg på å møte en periode med tørt vær med en økning i temperaturen 5-8 grader og lite regn på slutten av dette århundret. Det mener FNs klimapanel (IPCC ). 

For Spania og andre søreuropeiske land som for eksempel Frankrike, Italia og Slovenia spår eksperter at dagstemperaturene vil få en maksimal økning på 8 grader.
Ekspertene spår også at nedbøren mellom 2045 og 2065 vil falle mellom 10 og 20 prosent i perioden fra desember til februar.

Spania lider av effekten av å være i en klimatisk overgangssone med to akser Atlanterhavret – Middelhavet og Afrika – Europa . Det er derfor et av de landene som er hardest rammet av klimaendringer fordi luftmassene som før var på vei fra Afrika nå har flyttet seg fra Atlanterhavet som er mest berørt av den globale oppvarmingen.