Tror på dyr euro i ett års tid

Først i oktober til neste år vil euroen bevege seg ned mot 8 kroner igjen, tror ekspertene.

Spaniaavisen

Publisert 22. oktober 2008 08:23

COSTA BLANCA

Aldri tidligere har markedet opplevd en så svak norsk krone mot euroen. For få dager siden kostet en euro 9,0353 kroner i norske banker. Nordmenn bosatt i Spania, med pensjon eller trygd fra Norge, får vesentlig mindre for pengene.

For ett år siden fikk man en euro for 7,80 kroner. Nå er den blitt langt over en krone dyrere. Dette skyldes ikke en sterk euro – men en rekordsvak krone. Ifølge valutaeksperter i Norge er det ingen bedring i sikte de nærmeste månedene. I beste fall mener økonomene at kronen vil styrke seg i løpet av ett år.

– Vi i DnB Nor forventer at den norske kronen skal holde seg svak så lenge de store forandringene i valutamarkedet holder seg på høye nivåer. I løpet av 2009 venter vi at forandringene skal avta og at fokus igjen skal rettes mot mer grunnleggende forhold. Ifølge våre beregninger tror vi i DnB Nor at kronen igjen vil komme ned mot 8.00 kroner mot euroen cirka rundt oktober 2009, sier Camilla Viland, valutaekspert i DnB Nor.

Viland mener disse grunnleggende faktorer taler for en sterkere krone;

• Norsk økonomi går fortsatt godt relativt til eurosonen.

• Norske renter vil holde seg høyere enn de europeiske.

• Vi venter at oljeprisen skal stige.

Hun mener den siste tidens oljeprisfall er overdrevet. På sikt venter Viland at oljeprisen igjen skal stige opp til nivået vi hadde for ett år siden. Historisk har euroen og kronen ligget rundt en likevektskurs på 8,00 kroner. – Finansuroen har vart lenger enn ventet. Jeg venter fortsatt nervøse markeder ut året. I løpet av 2009 forventer jeg at de store svingningene i valutamarkedet gradvis vil avta, ned mot mer normale nivåer. Dette taler for en sterkere krone, spår Viland.