Arkivet

Tredobler radarfellene på spanske veier


MADRID

Dirección General de Tráfico (DGT) forventer å tjene 432 millioner euro (3,7 milliarder kroner) på bøter neste år. Det blir en økning på 3,8 prosent i forhold til 2009. I tillegg mener de at de kommer til å beslaglegge 100.000 førerkort.

Anslagene betyr lite, for DGT har en tendens til å være litt for forsiktige. I 2008 forventet de å ilegge 1,8 millioner bøter, men endte opp med 300.000 flere. Det samme gjelder inneværende år.

Økningen i bøter har vært mulig på grunn av at det nå finnes mange flere fastmonterte radarer på spanske veier. Antallet vil øke fra rundt 500 i dag til 1500 i 2011.

45 prosent av inntektene til DGT kommer fra bøter i trafikken. Den største inntekten er likevel veiavgifter. I 2010 forventer de inntekter fra veiavgifter på 497 millioner euro. Dette er 50 millioner lavere enn i år. Budsjettet tar hensyn til nedgang i bilsalget etter at de statlige insentivene avsluttes.
 

Les mer om:

Helse-og-forbruker