Trår til med nye sykkelstier

Alfaz del Pi har startet arbeidene med halvannen kilometer sykkelsti og to kilometer sykkelfelt for å forbinde sentrum i Albir med gatene Cami Vell d’Alte og Paseo de las Estrellas.

Terje Aspdahl

Publisert 17. november 2020 08:39

ALFAZ DEL PI

Området er i dag meget trafikkert, og kommunen ønsker å tilrettelegge for syklende. Både av miljømessige hensyn og ikke minst en generell trivsel for innbyggerne. 

Teknisk sjef i kommunen, Toni Such, legger vekt på at tiltaket vil redusere forurensning og samtidig øke muligheten for fysisk aktivitet.

I realiteten vil man da kunne sykle fra Albir til både Benidorm og Altea. Dette er et godt tilbud også med tanke på turistene, som også setter pris på et ferietilbud som inneholder fysisk aktivitet. Dette samsvarer godt med kommunens mål om både å skape et bærekraftig og et tidsriktig tilbud.

Prosjektet har et budsjett på 240.000 euro.