Trafikkmyndighetene skjerper straffene

Fem lovbrudd på veiene som kan gi deg strengere straff.

Spaniaavisen

Publisert 22. august 2011 11:50

MADRID

Spanske trafikkmyndigheter har i samarbeid med domstolene blitt enige om at sjåfører som er skyld i at folk blir hardt skadd eller drept i trafikken, skal tiltales for uaktsomt drap. En tiltale som har en strafferamme fra ett til fire års fengsel.

Men for å bli tiltalt for dette i trafikken må sjåførene ha syndet mot ett av fem lovbrudd. Blant annet ha høyere alkoholinnhold i blodet enn tillatt, kjøre fortere enn 150 km/t på motorveien, brukt mobiltelefon uten handsfree, kjørt for nær bilen foran eller ikke tatt tilstrekkelig med pauser under langkjøring.

Trafikkmyndighetene kan fortelle at fartsrelaterte lovbrudd i trafikken har sunket med hele 48 prosent siden august 2010.