Torreviejas budsjett runder 105 milloner euro

Hevder å ha kontroll med kostnadene.

Spaniaavisen

Publisert 11. august 2014 22:28

TORREVIEJA

Finansbyråden i Torrevieja, Joaquín Albaladejo, har presenter 2014-budsjettet som ble vedtatt i bystyret.

Budsjettet balanserer utgifter og inntekter på rekordhøye 105.715.829 euro inneværende år. 

Også budsjettet for kulturinstituttet Joaquín Chapaprieta ble presentert, det er på 1.017 millioner euro.

Byråden la under sin presentasjon stor vekt på den kontrollen bystyret har med utgiftene. 

Han framhevet også at man har satt av 19 millioner euro til ekspropriering i kommunen. Han hevdet at når dette er på plass har kommunen oppfylt sine forpliktelser overfor de som er utsatt for ekspropriasjoner.

Samtidig har kommunen fått 85.000 kvadratmeter med nye grøntområder og tomter til offentlig bruk.