Torrevieja-tomt verdt syv mill. euro er ubrukelig

Kan ikke benyttes som planlagt.  

Terje Aspdahl

Publisert 17. september 2020 09:15

TORREVIEJA

Den planlagte nye inntauings-tomten i Torrevieja kan likevel ikke benyttes.

De rundt fem tusen kvadratmeterne, som ligger mellom CV-905 ved siden av Policia Local sitt hovedkvarter og gaten Juan Varela de la Torreta I, kan ikke godkjennes siden tomten ikke oppfyller de standardene som er nødvendig for oppbevaring av kjøretøy og kommunalt utstyr.

Tomten har en verdi på syv millioner euro. 

I 1986 eksproprierte kommunen denne og flere tomter som skulle brukes til å huse flere offentlige instanser. Dette ble en belastende sak for kommunen som blant annet endte i rettssalen i forhold til betaling til eierne. Den økonomiske belastningen som eksproprieringene førte med seg veide tungt i kommunebudsjettene i årevis. Derfor er det ekstra ille at tomtene fortsatt står ubrukte.

Selskapet Servicleop som utfører inntauings-tjenesten i dag, gjør dette på overtid. Tomten de benytter i dag ligger på industriområde Casagrande og det er ikke store tomten. Det er trangt å komme til med inntauingsbilene og det er mye trafikk i området. Kontrakten de hadde med kommunen gikk ut i mars, så det haster med å få avklart saken. Kommunen har nå satt fortgang i å få utarbeidet spesifikasjonene til den nye tomten og behandlingen av saken. 

Det største problemet med den nye tomten er kravet om at det må foreligge en godkjent lisens fra bygningsetaten. Dette er en prosessen som vanligvis er tidkrevende. Ordføreren Eduardo Dolón informerte teknisk etat at denne saken må prioriteres og må være ferdig innen tre måneder. 

Planen skal blant annet inneholde grunnleggende tjenester som vann og sanitæranlegg, belysning, fortau og adkomst.

Kommunen er nå i ferd med å innhente nye anbud.