Torrevieja til kamp mot hundebæsjen

Ønsker et renere image - nå skal byens innbyggere og turister bevisstgjøres i kampen mot forsøpling.

Terje Aspdahl

Publisert 2. februar 2012 11:26

TORREVIEJA

Torrevieja kommune samarbeider med Acciona og vil blant annet bruke Facebook for å oppnå resultater.

Kampanjen retter seg først og fremst mot hundeeiere og ekskrementer fra dyrene, men også forsøpling generelt. Det vil i tillegg til Facebook, radio, plakater og oppslag, også bli delt ut 2000 nøkkelringer med poser til kjæledyrenes etterlatenskaper.

Kommunen gjør oppmerksom på at i følge byens vedtekter er det eiers ansvar å rydde opp etter hundene sine. I motsatt fall kan man ilegges bøter.

Torrevieja har i dag omlag 100 søppelkasser med poser beregnet til denne bruken.