Torrevieja stopper byggelisenser langs kysten

Har en kystlinje på 16.130 meter, nå har ordføreren suspendert alle byggetilatelser i denne sonen.

Spaniaavisen

Publisert 3. november 2013 16:37

TORREVIEJA

Avdelingen for kystmyndighetene i provinsen (La Dirección Provincial de Costas) har startet arbeidet med å fastsette hva som skal forbeholdes offentligheten i strandsonen.

Ordfører Eduardo Dolón (PP) har derfor, av føre var henssyn, stoppet alle tillatelser til byggearbeider i den perioden undersøkelser pågår, slik loven krever.

Hensikten med arbeidet er å få fastsatt en gang for alle hvor grensene for strandsonen og utbygging går.

Beslutningen om stopp ble tatt i august, men den politiske ledelsen i Torrevieja har ikke gjort vedtaket offentlig kjent.

Vedtaket vil berøre flere hundre, kanskje flere tusen boliger, ifølge Alicante-avisen Informacion.