Torrevieja spør folket om råd

Ønsker innspill.

Spaniaavisen

Publisert 7. november 2009 13:26

TORREVIEJA

Regjeringen bevilger også neste år betydelige midler til kommunene for at de skal iverksette prosjekter for å øke sysselsettingen. Torrevieja kommune får 10.960.031 euro (92,5 millioner kroner).

Sosialistene (PSOE) i kommunen ønsker en bredere debatt rundt hva pengene skal brukes til neste år. De inviterer innbyggerne til å komme med forslag. Enten gjennom hjemmesiden www.mejoratorrevieja.com eller møte opp i tredje etasje i rådhuset mellom klokken 9 og 14 eller 16 og 19.

Talskvinne for sosialistene, Diaz Puebla, har allerede noen forslag på bordet som hun ønsker debatt om:

  • etablering av kommunal skole for barn mellom 0 og 3 år
  • opprettelse av dagsenter for eldre
  • forslag om utvikling av teknologi knyttet til fornybar energi og bærekraftig miljø

Puebla vektlegger viktigheten av kommunikasjon mellom politikerne og innbyggerne i kommunen, og mener en dialog rundt pengebruk vil være viktig i så måte.