Torrevieja skal investere to millioner euro i vann

Innbyggerne skal få enda renere vann neste år.

Spaniaavisen

Publisert 18. desember 2010 08:16

TORREVIEJA

Vannleverandøren i Saltbyen, Agam, har besluttet å investere to millioner euro i byens vann- og kloakkanlegg i 2011. 

Selskapet vil blant annet oppgradere 3200 meter med vannledninger, sørge for at trykket på vannet øker og at kvaliteten på vannet blir bedre.

Investeringen på rundt 16 millioner norske kroner innebærer også en renovering av kloakkrørene.