Torrevieja skal bli grønnere

Skal spare to millioner euro i året i drivstoffutgifter. Drivstofforbruket skal ned med 2200 tonn. Luften skal bli renere.

Spaniaavisen

Publisert 24. februar 2010 09:51

TORREVIEJA

Alle besparelsene man gjør med både veinettet, nye parkeringsplasser, nye miljøvennlige busser, drosjer, biler og ikke minst tilrettelegging for syklende og gående skal gjøre at man sparer to millioner euro i året i drivstoffutgifter for offentlig transport i Saltbyen.

Det overordnede målet for kommunen er å spare energi og utgifter samtidig som man kutter drastisk ned på CO2-gassutslippene skapt av byens mange biler, busser og drosjer.

Dette skal spare luften for 9056 tonn CO2.

Valencia-regionen står helt bak disse planene, og man har planer om å spare 63.500 tonn med drivstoff i året for hele regionen.