Torrevieja-park stengt på grunn av giftige larver

Det varme været har ført til større forekomster enn vanlig.

Spaniaavisen

Publisert 5. mars 2014 10:07

TORREVIEJA

Den kommunale parken el parque de Lo Albentosa i Torrevieja stenges på grunn av invasjon av sommerfugllarver.

Parken på 125.0000 kvadratmeter ligger i nærheten av naturparken al Parque Natural de Las Lagunas de Torrevieja y La Mata og benyttes som et turområde.
Parkadministrasjonen mener en invasjon av sommerfugllarver kan utgjøre en fare for sikkerheten til besøkende og stenger nå dørene til den kommunale parken.

Larvene har en karakteristisk form og beveger seg i en linje på bakken. De er dekket med stikkende hår og spruter ut gift i luften som kan føre til irritasjon i øre, nese og hals hos mennesker og til og med gi alvorlige allergiske reaksjoner.

Leiebil i Spania får du rimelig her – gratis norsk servicetelefon

Utvokste larver av eikeprosesjonsspinneren er kledt med spesielle gifthår, som lett brekker av. Man trenger ikke komme i direkte kontakt med larvene for å få føling med disse håren. Hårene er hule og inneholder blærer med maursyre og giftstoffet thaumatopoein. Hårene kan gi brannsår ved hudkontakt og øyeskader, og denne arten utgjør dermed et betydelig helseproblem der hvor den er vanlig, ifølge Wikipedia.

Kommunen har flere ganger iverksatt tiltak for å fjerne skadedyrene i desember, januar og senest for et par uker siden, men været har hindret den ønskede effekten.

Høye temperaturer og spesielt den sterke vinden som har preget mye av området denne vinteren har ført til at larvene har formert og spredt seg mer enn normalt. De høye temperaturerene har også påvirket livssyklusen til sommerfugllarverne. Vanligvis på denne tiden av året er de fremdeles i trærene i sine særegne «lommer» og kommer ned på bakken i , månedene april og mai.

Hvis værforholdene tillater det vil kommunen benytte et spesielt stoff for å fjerne larvene og parken vi da kunne åpnes igjen om to eller tre dager.