Torrevieja investerer millioner av euro i vann

Til glede for alle forbrukere.

Spaniaavisen

Publisert 29. desember 2009 09:42

TORREVIEJA

Selskapet som er ansvarlige for vannforsyningen i Torrevieja-området, Agamed, brukte 3.5 millioner euro i år på forbedringer av sine systemer, og på kvaliteten til vannforsyningene.

I januar vil et virtuelt kontor være tilgjengelig for forbrukerne der de kan finne all slags informasjon om deres vannforbruk, data og skrive ut kopier av regninger.

Ordføreren i Torrevieja, Pedro Hernández Mateo (PP), sier at de massive investeringene blir gjort ikke bare for å forbedre infrastrukturen, men også for å sikre vannforsyningene.

Det kommer flere investeringer neste år. Agamed kunngjorde at ytterligere 2.4 millioner euro er bevilget av styret – hvorav 1.4 millioner er øremerket for å forbedre drikkevannsystemene.

Nesten 800.000 euro er avsatt til fornyelse av eksisterende rør og utstyr for avløpsvannsystemene, og 212.000 euro vil bli brukt til å kjøpe nytt utstyr.