Torrevieja får penger til ny gågate

...og ny gatebelysning.

Spaniaavisen

Publisert 19. september 2014 19:05

TORREVIEJA

Nå får Torrevieja penger til å gjøre deler av Avenida Gregorio Marañón om til gågate.

Provinsmyndighetene i Alicante gir 426.000 euro i støtte til to prosjekter kommunen ba om hjelp til.

Ordfører Eduardo Dolón (PP) i Saltbyen lovet at først ut er arbeidene i Avenida Gregorio Marañón med gågate fra Ramon Gallud til calle Doña Sinforosa. 

Her skal over 3,5 kilometer på venstre side av veien bli en bred gate for gående som vil gjøre forbindelsen sydover fra sentrum enklere.

Det skal også lages skyggefulle hvilesteder langs gågaten. Arbeidene er kostnadsberegnet til 240.000 euro.

Resten av pengene, 185.000 euro, skal brukes på gatebelysning i bydelen Acequión. Her skal gatene lyses opp på energieffektiv måte.