Torrevieja er tynget av gjeld

Må betale 6808 euro per dag i bare renter på sine lån.

Spaniaavisen

Publisert 28. november 2012 08:32

TORREVIEJA

Saltbyen har i alt 18 lån på totalt 72 millioner euro. Dette betyr at kommunen må betale 6808 euro om dagen bare i renter på lånene i løpet av 2013. Betalingen av renter utgjør 2,4 millioner euro på budsjettet for neste år.

Budsjettet for 2013 for Torrevieja er på 92 millioner euro. Det er ikke godkjent ennå, men regjerende PP mener dette skal gå greit senere denne måneden.

Kommunen var nødt til å låne et ekstra beløp av staten på 17 millioner euro for å klare seg ut inneværende år.

Kommunen har totalt 700 ansatte og har cirka 100.000 innbyggere. Ordfører Eduardo Dolon sier at kommunen ikke er mer gjeldstynget enn andre kommuner på samme størrelse.

Posten på budsjettet for 2013 når det gjelder lønn og utgifter til ordfører og resten av kommuneledelsen er på 883.409 euro. Dette er faktisk 50.000 euro mindre enn inneværende år.