Torrevieja drar inn 4 mill. euro ekstra på økt boligskatt

Har 164.000 skatteobjekter.

Spaniaavisen

Publisert 3. april 2012 06:48

TORREVIEJA

Torrevieja kommune budsjetterte med én million euro i økning av IBI-skatten. Nå viser det seg at det kommer tre millioner euro til i år.

Dermed vil boligskatten totalt passere 40 millioner euro, noe som er 42 prosent av kommunens budsjett.

Det er sentrale myndigheter som har krevd økt boligskatt. Torrevieja henter disse pengene fra 164.000 eiendommer som er registrert innenfor kommunegrensen.

Det er boligeiere hvis eiendom overstiger en verdi på 46.276 euro, som får en økning i boligskatten på 6 prosent.