Torrevieja-blokk rives etter ni år

Eierne får regningen.

Spaniaavisen

Publisert 2. september 2015 09:22

TORREVIEJA

Alt tyder på at boligblokken La Ballena i gaten Pedro Lorca i Torrevieja vil forsvinne i nærmeste fremtid. Bystyret har satt i gang en prosess for å få tillatelse til å rive bygningen som har stått tom siden utkastelsen i 2006 og som de siste årene har blitt plyndret og okkupert.

Dette er et etterlengtet tiltak for innbyggerne som bor i området og som i lengre tid har klaget til kommunen over uholdbare forhold.  

Den byråkratiske prosessen for å gjennomføre riving er ikke enkel fordi cirka tretti leiligheter som utgjør bygningen er eid av enkeltpersoner og finansinstitusjoner og flere av dem har misligholdt sine boliglån.

Kostnaden på rivningsarbeidet som antas å bli cirka 300.000 euro, deles mellom eierne av leilighetene. Eierne som ikke har råd til å betale, vil møte et rettslig krav fra kommunestyret.

Bygningen ble fraflyttet for ni år siden fordi det var nødvendig å gjennomføre store rehabiliteringsarbeider på bygningen. Arbeidene ble budsjettert til rundt 1,7 millioner euro og ble aldri gjennomført fordi eierne ikke hadde råd. 

Bygningen ble erklært som ruin og beboerne ble tvunget til å forlate sine hjem 30. mars i 2006.