Tøffere krav til strandbarene langs kysten

Må følge kystloven.

Spaniaavisen

Publisert 1. mars 2014 09:43

MADRID

Ombudsmannen ber regjeringen om å ivareta lov om vern og bærekraftig bruk av kystområdene i henhold til kystloven – la Ley de Costas – ved oppsett og drift av såkalte chiringuitos, strandbarer.

Ombudsmannen anbefaler at strandbarene fjernes etter hver sesong og at det gis ut fullmakt for kun fire år av gangen for å sikre regenerering av strendene. 

Dette kommer frem i ombudsmannens rapport for 2013 som ble lagt frem for regjeringen nylig.

Les også: 13 strandkiosker ut på anbud i Torrevieja

Regjeringen gis fire anbefalinger knyttet til lov om vern og bærekraftig bruk av kystområdene.  Disse anbefalingene påpeker vern og ivaretagelse av kystlinjene.

Ombudsmannen peker spesielt på slitasjen som oppstår ved at strandbarene blir stående og anbefaler at de fjernes etter hver sesong for å bringe strendene tilbake til sin opprinnelige tilstand.

Blir ikke denne klausulen etterfulgt bør de ansvarlige ikke gis ny fullmakt. Det påpekes også viktigheten av å ivareta enkeltpersoners interesser og rettigheter til å benytte offentlige strender.

Ombudsmannen anbefaler derfor at det ved utstedelse av fullmakt bør kommme tydligere frem hvilke forpliktelser de ansvarlige har i henhold til vern, vedlikehold og offentlig bruk.