Til kamp mot bobilene

Truer med bøter.

Spaniaavisen

Publisert 5. januar 2012 07:51

SANTA POLA

Santa Pola går til krig mot "villcampingen" i kommunen. Nå skal bobileiere og andre som ikke følger parkeringsreglene straffes med bøter fra 100 til 1500 euro.

Det er tverrpolitisk enighet om at den ulovlige parkeringen må bort og virkemidlene er større bøter. Kommunen liker dårlig at bobiler samles i områder som ikke er beregnet for camping.

Kommunen minner om at maksimal parkering er 48 timer de fleste steder.