Tigging skal bøtelegges med 750 euro

Er blitt et problem.

Spaniaavisen

Publisert 7. juni 2013 06:24

BENIDORM

PSOE (sosialistene) i Benidorm kommer nå med en innskjerping av loven mot tigging. Sammen med partiet CDL, som de styrer byen sammen med, innfører man nå et tiggerforbud over hele byen. I tillegg vil man bøtelegge tiggingen med 750 euro i bøter.

Ifølge avisen Informacion er årsaken til dette at bystyret føler tiggerne er over alt i byen, spesielt der turistene er. Man vil fjerne dem fra byen rett og slett.

Men Policia Nacional har også avslørt at det står organisert mafia bak de aller fleste av tiggerne.

Tiggerne blir kjørt ut på sine poster tidlig på dagen av bakmenn og hentet senere om kvelden. Dessuten blir tiggerne ”plukket” ut etter deres handikapp – både fysiske og psykiske.

Bystyret er fullt klar over at de ikke kan regne med å få inn 750 euro i bøter fra en tigger som prøver å samle inn noen få euro i løpet av dagene. Men de håper å få tatt bakmennene. I tillegg vil de tilby tiggerne sosialhjelp etter vanlige lover og regler.