Tar over stadig flere eiendommer

Antall næringseiendommer som tas over av spanske banker og kredittinstitusjoner er økende.

Spaniaavisen

Publisert 23. august 2009 11:58

COSTA BLANCA

Bare i juni var det åtte prosent flere næringslokaler som måtte overtas av de som har finansiert eiendommen.

I følge den spanske sentralbanken sitter spanske banker og finansinstitusjoner nå med næringseiendom verdt over 20.200 millioner euro.

Ikke siden 2003 har bankene sittet med så store verdier fordi lånekundene ikke klarer å betjene gjelden sin. Finanskrisen gjør at mange får problemer med utgiftene.