Tar kildeskattekrav fra Norge til menneskerettsdomstolen

Mange nordmenn i Spania rammes.

Spaniaavisen

Publisert 23. februar 2012 11:38

OSLO/COSTA BLANCA

Jakup Skamsar og organisasjonen NorAlliansen kjemper imot det man mener er urimelig praksis for inndriving av kildeskatt fra utenlandspensjonister. Nå skal kildeskattesaken bringes inn for den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg.

Stortinget og Finansdepartementet har gitt klare retningslinjer om at en ikke kan skattlegge noen som ikke har skattevne, som minstepensjonister. Problemet oppstår når byråkratene i skatteetaten ikke følger disse retningslinjene, men likevel utskriver kildeskatt til alle. Du må altså søke om å få tilbake en skatt som Norge ikke har hjemmel for å innføre, sier Skamsar til Vi over 60

Leiebil i Spania – gratis norsk servicetelefon og prisgaranti. Sjekk tilbudet her

Han er selv bosatt på Kypros. Her er det slik at minstepensjonister ikke har høy nok pensjon til at det utløses skatt. De kan derfor ikke fremlegge Tax Resident Certificate. Og dermed begynner runddansen med skatteetaten.  – Slik er det også for mange som bor i Spania og Thailand, sier Skamsar.

Reglene er stort sett de samme over hele verden. For at fraflyttingslandet skal frita en pensjonist for skatt, må det fremlegges bevis for at hun eller han har bodd minst 183 dager i landet og at vedkommende leier eller har kjøpt bolig. Flere har fremlagt slike bevis, men det har ikke vært godt nok for norske myndigheter.