Syv pasienter har dødd av feilmedisinering

Tar feil av dosen - helsemyndighetene forsterker advarslene mot dette legemiddelet.

Spaniaavisen

Publisert 28. juli 2019 18:09

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) har iverksatt nye tiltak i forbindelse med legemiddelet Methotrexate, (Metotrexato på spansk) etter at syv pasienter har dødd.

Legemiddelet brukes blant annet til til å behandle kreft og autoimmune sykdommer, som for eksempel psoriasis.

«Etter den europeiske gjennomgangen av tilfeller med feilmedisinering med Methotrexate, vil det bli etablert nye tiltak for å forhindre denne risikoen. Til tross for de allerede etablerte advarslene er det fortsatt tilfeller av alvorlige bivirkninger som et resultat av daglig inntak av Methotrexate, i stedet for ukentlig».

Dosen og frekvensen av inntaket av medisinen varierer, men medisinen skal inntas ukentlig og ikke daglig. I Spania er det oppdaget flere tilfeller der pasienten tar dosen daglig i stedet for ukentlig.

Leger må vurdere om pasienten virkelig forstår at medisinen ikke skal inntas daglig og følge opp med informasjon om farene ved feilmedisinering. Legene bør ifølge AEMPS også minne pasientene på dette ved senere besøk.