Sykehuset i Torrevieja på toppliste

Har fått fire nye æresbevisninger. 

Spaniaavisen

Publisert 28. november 2009 09:23

TORREVIEJA

Sykehuset i Torrevieja er blant de 20 beste sykehusene i Spania. De har fått priser for best behandling når det gjelder sårskader, åndedrettssykdommer og fordøyelsesoperasjoner. De har også fått prisen for å være det beste sykehuset i sin kategori.

De fleste av de 20 beste sykehusene befinner seg i Cataluña, men tre av dem finner vi i Valencia. Foruten Torrevieja dreier dette seg om La Ribera-sykehuset i Alzira og et privatsykehus i Valencia, Clinica Quirón.

Dette er tiende gangen prisene deles ut. Hensikten er å bidra til en kontinuerlig forbedring av det spanske helsevesenet gjennom et program som viser resultatet blant de deltakende sykehusene. Kvalitet, effektivitet, god klinisk praksis og etterrettelighet.

Sykehuset i Torrevieja fikk sine to første priser i 2007. Sykehuset framstår nå som en mønsterbedrift innen helse, hvilket gir ledelsen inspirasjon til å fortsette sitt arbeid.