Strømprisene stiger i Spania

Øker med tre eller fire prosent fra nyttår. 

Spaniaavisen

Publisert 25. november 2009 08:11

COSTA BLANCA

I følge elektrisitesforsyningsorganisasjonen UNESA må prisene på strøm økes fra 1. januar. Mellom tre og fire prosent økning er nødvendig for å unngå at bransjen taper 160 milliarder kroner.

UNESA påstår at hvis strømprisene hadde økt med tre prosent i 1999 eller 2000 kunne man ha unngått dette. Kanskje til og med man ville ha sett en prisnedgang nå.

Dette var imidlertid ikke gjennomførbart på det tidspunktet, siden Spania var i ferd med å gå over til euro.

Dette betyr imidlertid at tilkoblingsavgiften for nye forbindelser må økes med rundt 18 prosent.