Strømmen blir dyrere etter nyttår

...men bare for dem med størst forbruk.

Spaniaavisen

Publisert 17. desember 2012 11:12

MADRID

Den spanske staten regner med å ta inn 280 millioner euro i ekstra inntekter i 2013 på prisøkningen på strøm. Men prisøkningen vil ramme de som bruker mest strøm.
 
Staten sier dette gjøres for å få folk til å bruke mindre strøm og dermed være med å redusere utslippene av CO2.

Nå skal det nok legges til at prisøkningen også blir en kjærkommen ekstrainntekt i en slunken statskasse.

Prisøkningen vil bli fra 0,00138 euro til 0,01546 euro per kilowatt. De som bruker mye strøm vil få en prisøkning på åtte prosent.