Streik truer Norwegian

Fra onsdag morgen.

Spaniaavisen

Publisert 5. oktober 2012 19:47

OSLO/COSTA BLANCA

De kabinansatte i Norwegian har sendt varsel om plassfratredelse til Riksmekleren. Dersom partene ikke kommer til enighet, vil 836 kabinansatte være i streik fra onsdag morgen.

Meklingsfristen utløper ved midnatt tirsdag 9. oktober,melder VG.

Leder i Norwegian Kabinforening (NK), Marit Lindén, forteller at de siden juni har forhandlet med ledelsen uten å få gjennomslag for noen av sine tariffkrav.

– Vi krever akseptable arbeidstidsbetingelser, og mener arbeidstid på opptil 60 timer i uken og 22 timer per dag er en for stor belastning. Vi krever også prosentvise lønnstillegg på linje med det pilotene og andre yrkesgrupper allerede har oppnådd i årets tariffoppgjør, sier Lindén.

Norwegian på sin side sier i en pressemelding at det er særdeles misvisende at noen jobber i 22 timer på én dag.

– I snitt jobber de kabinansatte i Norwegian 16 dager per måned, mens en gjennomsnittlig arbeidsdag er på opp mot 7,5 timer. I Norwegian jobber en kabinansatt i tariffområdet i snitt langt under grensene EU setter pr i dag. Det er også langt fra de grensene den europeiske flysikkerhetsorganisasjonen EASA har foreslått, skriver selskapet.